மகாகவி பாரதியாரின் மொழிபெயர்ப்புகள்

Sl. No.
தலைப்பு
காலம்
1
உதவி செய்ய வேண்டியது நமது கடமை 1908
2
ஈஸாவாஸ்யோபநிஷத் ஏப்ரல் 13
3
கேநோபநிஷத் மே 13
4
பஞ்ச வியாஸங்கள் ஆகஸ்ட் 1918
5
நஷ்ட பூஷணம்' அல்லது காணாமற் போன நகைகள் 1918
6
மானபங்கம் 1918
7
நள்ளிரவிலே 1918
8
பத்திராதிபர் 1918
9
ஸுபா 1918
10
ரஜாக் காலம் 1918
11
ஸமாப்தி 1918
12
பகவத் கீதை - உரை 1919
13
பகவத் கீதை - முகவுரை 1919
14
இந்தியாவின் அழைப்பு 19.07.1921

 

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur