தமிழ் மூதறிஞர் வாழ்வும் - வாக்கும்
(தொடர் சொற்பொழிவுகள்
-366)

சொற்பொழிவைக் கேட்க இங்கே க்ளிக் செய்யவும்...
கவிமணி தேசிக விநாயகம்பிள்ளை
தஞ்சை வெ.கோபாலன், சொற்பொழிவு
பார்வையாளர்
இசைத் தமிழ் அறிஞர்கள் நூல் ஆசிரியர்
முனைவர் சண்முக செல்வகணபதி அவர்களுக்கு பாராட்டு
ஏற்புரை

 

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur