தமிழ் மூதறிஞர் வாழ்வும் - வாக்கும்
(தொடர் சொற்பொழிவுகள்
-367)

சொற்பொழிவைக் கேட்க இங்கே க்ளிக் செய்யவும்...
வீணை எஸ்.பாலச்சந்தர்
முனைவர் சண்முக.செல்வகணபதி
பார்வையாளர்
முனைவர் சண்முக.செல்வகணபதி 'சேக்கிழாரடிப்பொடி' தி.ந.இராமச்சந்திரன்

 

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur