தமிழ் மூதறிஞர் வாழ்வும் - வாக்கும்
(தொடர் சொற்பொழிவுகள்
-374)

சொற்பொழிவைக் கேட்க இங்கே க்ளிக் செய்யவும்...
இசைப் பேரறிஞர் டி.ஆர்.பாப்பா
டி.ஆர்.பாப்பாவின் தம்பி மகள் திருமதி.நவநீதம்
  சொற்பொழிவாளர்
முனைவர் சண்முக.செல்வகணபதி
 
 
 
 

 

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur