தமிழ் மூதறிஞர் வாழ்வும் - வாக்கும்
(தொடர் சொற்பொழிவுகள்
-390)

சொற்பொழிவைக் கேட்க இங்கே க்ளிக் செய்யவும்...

எஸ்.எஸ்.வாசன்

முனைவர் அய்யாறு ச.புகழேந்தி  
   
அ.இராமகிருஷ்ணன் குப்பு.வீரமணி

 

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur